Địa chỉ: Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Võ Cường số 1

Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh